Навчальні дисципліни 231 Соціальна робота ОС Магістр

 ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
для здобувачів вищої освіти
за напрямком підготовки 231 Соціальна робота
ОС Магістр

І семестр 2023-2024 н.р.

1 курс (0055 група)
Філософія та культура статі
Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні
Методологія наукових досліджень в соціальній роботі
Організаційно-адміністративна робота в системі соціальних служб
Вибіркові дисципліни:
Соціальна інклюзія
Соціальна взаємодія та технології комунікативного впливу

2 курс (0065 група)
Гендерні практики в сучасній соціальній роботі
Організаційно-адміністративна робота в пенітенціарній системі України
Вибіркові дисципліни:
Соціальна робота в громадському секторі