Історія кафедри

Сучасна соціальна політика в Україні та Національна доктрина розвитку освіти визначають першочерговим суспільним замовленням підготовку кваліфікованих фахівців соціальної сфери. На цій підставі у вересні 1999 року на історичному факультеті СумДПУ імені А С. Макаренка була створена кафедра соціальної педагогіки і здійснено перший набір студентів за відповідною спеціальністю.

artyushkina lm

 

Засновником і завідувачем кафедри стала кандидат педагогічних наук, доцент АРТЮШКІНА Людмила Михайлівна, яка у 2001 р. очолила новостворений соціально-гуманітарний факультет і ввела до його складу кафедру соціальної педагогіки. 

polyakova

 

 

Подальший розвиток кафедри, яка мала назву кафедра соціальної і корекційної педагогіки, відбувався під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента ПОЛЯКОВОЇ Ольги Михайлівни (2001-2009 рр.).

 

lazarev mo

 

У 2009-2010 рр. кафедру соціальної педагогіки і педагогічної творчості  очолив доктор педагогічних наук, професор ЛАЗАРЄВ Микола Остапович.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Протягом 2011-2015 рр. кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій працювала під керівництвом доктора філософських наук, професора ЩЕРБИНИ-ЯКОВЛЕВОЇ Олени Юхимівни.

 

polyanichko

 

 

З 2015 року і по сьогоднішній день колектив кафедри працює на чолі з кандидатом педагогічних наук, доцентом ПОЛЯНИЧКО Анжелою Олександрівною. За керівництва доц. Поляничко А.О. у зв’язку з ліцензуванням нових спеціальностей – 028 Менеджмент соціокультурної діяльності та 232 Соціальне забезпечення – кафедра була перейменована на кафедру соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

                                                            kafedra_socialnoyi_roboti_i_menedzhmentu_sociokulturnoyi_diyalnosti_2016.jpg                  

Протягом більш, ніж 20-річної історії діяльності кафедри змінювався і її кадровий потенціал. За цей період викладачами кафедри було підготовлено і захищено: 

  • Поляничко А. О. «Подолання соціальної депривації дітей-сиріт в умовах загальноосвітньої школи-інтернату», 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2012 р.
  • Шпиг Н. О. «Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях», 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2013 р.
  • Кирилюк Г. В. «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття», 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 2014 р.
  • Пономаренко Л. І. «Розвиток педагогічної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу у процесі соціально-педагогічного супроводу», 13.00.05 – соціальна педагогіка, 2014 р.
  • Іонова І. М. «Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності», 13.00.09 – теорія навчання, 2015 р.
  • Гончаренко О. В. «Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки), 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 2016 р.
  • Клочко О. О. «Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку», 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2016 р.

Окрему сторінку історії діяльності кафедри займає робота Науково-дослідницького центру гендерної освіти (НДЦГО), який функціонує під керівництвом кандидата філософських наук, доцента ЛУЦЕНКО Олени Анатоліївни.

НДЦГО був заснований 30 листопада 1998 року як Лабораторія гендерних досліджень Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

                        15-21-1.JPG      uchast_kfilosn_doc_lucenko_oa_u_i_shidnoevropeyskomu_seminari_z_gendernoyi_osviti_2019_rik.jpg

Метою діяльності НДЦГО є розробка і забезпечення моделі впровадження гендерної парадигми в систему вищої освіти, а також систематична методична підготовка держслужбовців Сумського регіону до впровадження гендерних підходів у роботу державних установ та органів місцевого самоврядування.

НДЦГО входить до складу Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти.