Практична підготовка

praktikaПрофесійно значущим етапом в системі підготовки фахівців соціальної та соціокультурної сфер є практика (навчальна, виробнича) в закладах освіти, закладах соціального спрямування (соціальних службах, установах, організаціях), закладах соціокультурної сфери тощо.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності є первинною ланкою формування компетентності, вмінь та засвоєння навичок професії. Саме в цей період закладається фундамент досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівців з соціальної роботи і соціального забезпечення, менеджерів соцікультурної сфери, а також ставлення до професії.

 

ОС БАКАЛАВР

 Спеціальність 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА
(галузь знань 23 Соціальна робота, освітня програма Соціальна робота)

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Робоча програма практики

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ) 

Робоча програма практики

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) 

Робоча програма практики (скорочений термін навчання) 

Робоча програма практики

 

 Спеціальність 232 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
(галузь знань 23 Соціальна робота, освітня програма Соціальне забезпечення)

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА  В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Робоча програма практики

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (СТАЖЕРСЬКА) 

Робоча програма практики

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) 

Робоча програма практики (скорочений термін навчання) 

Робоча програма практики

 

 Спеціальність 028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(галузь знань 02 Культура і мистецтво,
освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності)

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (ТЕХНОЛОГІЧНА) В ЗАКЛАДАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Робоча програма практики

ПРАКТИКА НАВЧАЛЬНА (УПРАВЛІНСЬКА) В ЗАКЛАДАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Робоча програма практики

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА (ПЕРЕДДИПЛОМНА) 

Робоча програма практики (скорочений термін навчання) 

Робоча програма практики

 

ОС МАГІСТР

 Спеціальність 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА
(галузь знань 23 Соціальна робота, освітня програма Соціальна робота)

ПРАКТИКА АСИСТЕНТСЬКА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Робоча програма практики

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА В СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБАХ, УСТАНОВАХ, ОРГАНІЗАЦІЯХ

Робоча програма практики

 

Спеціальність 028 МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(галузь знань 02 Культура і мистецтво,
освітня програма Менеджмент соціокультурної діяльності)

ПРАКТИКА АСИСТЕНТСЬКА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Робоча програма практики

ПРАКТИКА ВИРОБНИЧА (УПРАВЛІНСЬКА) В ЗАКЛАДАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Робоча програма практики