Сторінка куратора

kurator

На кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності успішно функціонує інститут кураторства.

Кураторами студентських груп призначаються викладачі кафедри, які допомагають здобувачам вищої освіти у формуванні студентського колективу групи, проведять індивідуальну навчально-виховну роботу, підтримують зв’язки з батьками студентів, з’ясовують проблеми студентів, надають їм посильну допомогу, здійснюють контроль за навчальним процесом тощо.

Куратор призначається розпорядженням заступника директора ННІПП з виховної роботи за поданням завідувача кафедри. Виконувана ним робота планується в індивідуальному плані роботи викладача та плані виховної роботи на поточний навчальний рік. Куратор закріплюється за студентською групою, як правило, на весь період навчання в університеті. Зміна куратора може здійснюватися дирекцією ННІПП з поважних причин, якщо він не справився з виконанням своїх обов’язків або за ініціативою студентів групи.

Куратор зобов’язаний:

 • сприяти створенню в студентській групі здорового морально-психологічного клімату, встановленню нормальних стосунків між студентами і викладачами та співробітниками університету;
 • допомагати активу групи у формуванні студентського колективу, виробленні позитивних ціннісних орієнтацій у студентів, спрямованих на здобуття знань, підвищення свого загального культурного рівня, ведення здорового способу життя тощо;
 • проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу допомогу студентам у вирішенні тих проблем, які залежать від Університету;
 • встановлювати та підтримувати зв’язки з батьками студентів, своєчасно їх інформувати про стан академічної успішності та проблеми, що можуть виникнути у студентському житті їх дітей і вирішення яких потребуватиме допомоги батьків;
 • проводити заходи організаційної та виховної роботи в студентській групі за планами ректорату, деканату та власним планом;
 • складати плани культурно-виховної роботи в закріпленій студентській групі і звіти про їх виконання;
 • регулярно вести журнал куратора;
 • допомагати студентам у виборі навчальних дисциплін вибіркового циклу;
 • надавати студентам допомогу в підборі місць розподілу та працевлаштування;
 • дотримуватися конфіденційності в індивідуальній роботі з підопічними студентами та не розповсюджувати інформацію, що особисто їх стосується.

FB_IMG_1578920734956.jpg   FB_IMG_1600261210730_859ce.jpg   IMG_20190912_113542.jpg

Куратор має право:

 • висувати найкращих студентів групи за успіхи в навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій, громадській і волонтерській роботі до нагороджень та різних форм заохочень;
 • виступати перед адміністрацією про застосування встановлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення трудової, навчальної дисципліни, громадського порядку тощо;
 • брати участь в оцінці організаторських здібностей підопічних студентів, виконання ними громадських доручень;
 • захищати підопічних студентів, коли до них застосовуються несправедливо завищені міри стягнення (відрахування студентів з університету з усіх причин робиться тільки після погодження з куратором);
 • брати участь у вирішенні питань призначення стипендій, поселення у гуртожитки студентів закріпленої групи.

IMG_20191219_110415.jpg   IMG-aa4ed2b6f79042033f45c02034858c0f-V.jpg   svyatkuvannya_mizhnarodnogo_dnya_muzeyiv.jpg

 

Список кураторів академічних груп студентів
кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
(2023 - 2024 навчальний рік)

Група

Спеціальність

Куратор

0015

Соціальна робота

Гончаренко Олена Володимирівна  

0016

Соціальне забезпечення

Гончаренко Олена Володимирівна

0018

Менеджмент СКД

Гончаренко Олена Володимирівна

0025

Соціальна робота

Знобей Олексій Володимирович

0026

Соціальне забезпечення

Знобей Олексій Володимирович

0028

Менеджмент СКД

Знобей Олексій Володимирович

0035+0025стн

Соціальна робота

Пономаренко Людмила Іванівна 

0036

Соціальне забезпечення

Пономаренко Людмила Іванівна

0035-стн

Соціальна робота

Іонова Ірина Миколаївна

0036-стн

Соціальне забезпечення

Іонова Ірина Миколаївна

0038

Менеджмент СКД

Шевченко Таїсія Станіславівна 

0045

Соціальна робота

Клочко Олексій Олександрович

0046

Соціальне забезпечення

Клочко Олексій Олександрович

0048+0028стн

Менеджмент СКД

Шевченко Таїсія Станіславівна

0055

Соціальна робота

Поляничко Анжела Олександрівна 

0058

Менеджмент СКД

Поляничко Анжела Олександрівна

0065

Соціальна робота

Поляничко Анжела Олександрівна

0068

Менеджмент СКД

Поляничко Анжела Олександрівна