Академічна мобільність студентів

akad mobilnist

Студенти закладів вищої освіти мають право на академічну мобільність, у тому числі міжнародну.

Це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами (ст. 1 ЗУ "Про вищу освіту").

 

Для студентів кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД участь у програмах академічної мобільності є одним з найдоступніших способів реалізувати свій потенціал, отримати новий досвід, ознайомитися з системою освіти іншої країни, поринути у міжнародний світ студентства.

Зокрема, у рамках академічної мобільності студенти спеціальності 231 Соціальна робота (ОС Бакалавр денної форми навчання) мають можливість взяти участь у Програмі подвійного диплому.

Студенти інших спеціальностей мають можливість взяти участь у різноманітних прграмах академічної мобільності, у тому числі й міжнародних, які передбачають участь у літніх школах, тематичних стажуваннях, відвідування лекцій і курсів у рамках неформальної та інформальної освіти.