Наукові центри

Науково-дослідницький центр гендерної освіти (НДЦГО)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Окрему сторінку наукової діяльності кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності займає робота Науково-дослідницького центру гендерної освіти.kirilyuk

Заснований у 1998 р. як Лабораторія гендерних досліджень і перейменований у 2003 р. на Науково-дослідницький центр гендерної освіти, НДЦГО до 2022 р. успішно функціонував під керівництвом канд. філос. наук, доц. ЛУЦЕНКО Олени Анатоліївни.  

На початку 2023 року НДЦГО очолила канд. пед. наук, доц. КИРИЛЮК Ганна Василівна, яка є провідним фахівцем кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД в сфері гендерної проблематики. 

Мета діяльності НДЦГО: системна робота по впровадженню гендерних підходів в освітній процес та наукову діяльність Університету, освітньо-консультативний та інформаційно-координаційний супровід навчальної і науково-дослідної діяльності закладаів-пратнерів Університету, а також трансфер результатів науково-дослідної роботи в соціально-політичну та освітню сферу регіону та країни в цілому.

Колективна науково-дослідницька тема: Теоретико-методологічні та методичні основи впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів).

Положення про Науково-дослідницький центр гендерної освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (2023)


Протягом 20210-2020 рр. на базі НДЦГО функціонувала наукова школа з гендерних досліджень на чолі з доц. Луценко О. А., результатом якої стало написання і захист 4-х кандидатських дисертацій:

 • Павлущенко Наталія Миколаївна «Гендерне виховання дітей молодшого шкільного віку», спеціальність: 13.00.07 - теорія і методика виховання, 2011 р.
 • Кирилюк Ганна Василівна «Соціостатеве виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – початку ХХ століття», спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 2014 р.
 • Гончаренко Олена Володимирівна «Статево-рольове виховання учнів у середніх навчальних закладів України (1940–1950-ті роки), спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 2016 р.
 • Клочко Оксана Миколаївна «Розвиток жіночої гімназійної освіти Північного Сходу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття», спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 2018 р.

На базі НДЦГО було підготовлено і розроблено такі наукові та навчально-методичні доробки:

 • навчально-методичний посібник у 2-х частинах «Гендерна освіта в вузі» (Луценко О. А. з авторами; 2001 р.);
 • навчально-методичний посібник «Гендерна політика в Україні» (Луценко О. А.; 2005 р.);
 • методичні рекомендації «Гендерна абетка для педагогів» (Луценко О. А., Павлущенко Н. М.; 2005 р.);
 • навчально-методичний посібник «Скажемо “Ні!” насильству в сім’ї: Проблема домашнього насильства і як їй протистояти» (Гончаренко О. В., Луценко О. А.; 2010 р.);
 • навчально-методичний посібник «Технології профілактики домашнього насилля. Організація роботи з суб`єктом насильницьких дій» (Луценко О. А., Полякова О. М., Радько Н. М., Стеценко  Є. В.; 2011 р.);
 • навчально-методичний посібник «Як боротись з насиллям в школі? Проблема насильства та агресивних дій учнів ЗОШ і як їй протистояти» (Луценко О. А., Поляничко А. О, Чернякова А. В.; 2012 р.);
 • навчально-методичний посібник «Насильство у соціокультурному вимірі сьогодення: стан, причини та механізми подолання» (кол. авторів: Луценко О. А., Поляничко А. О., Гончаренко О В., Приходько А. В. та ін.; 2016 р.);
 • навчально-методичний комплекс «Гендерна педагогіка і психологія» (Луценко О. А., Приходько А. В.; 2017 р.);
 • навчальний посібник «Гендерна педагогіка» (Луценко О. А., Гончаренко О. В., Кирилюк А. В. та ін.; 2018 р.);
 • монографія «Філософія та культура статі: гендерний аналіз» (Луценко О. А.; 2019 р.).

Доц. Луценко О. А. є співавторкою навчального посібника з грифом МОН України «Основи теорії гендеру» (2004 р.), «Хрестоматії навчальних програм з гендерної проблематики» (2004 р.), навчального посібника «Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ)» (2013 р.) тощо.

За ініціативи НДЦГО на кафедрі було проведено низку науково-практичних і науково-методичних заходів з гендерної проблематики:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Головні проблеми державно-правового захисту жінок в Україні. Гендерні студії» (2009 р.);
 • студентські наукові читання «Гендерні студії» (2003 – 2007 рр.);
 • регіональний науково-методичний семінар «Впровадження гендерного підходу у викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ м. Суми та регіону» (2003 – 2014 рр.);
 • постійно діючий цикл лекцій «Робота органів державної влади з протидії гендерній дискримінації в українському суспільстві» для слухачів Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Сумській ОДА; 
 • науково-практичний семінар-тренінг для керівників ЗНЗ м. Суми та регіону «Гендерна педагогіка: теорія та практика» (2010 р.);
 • навчально-методичний семінар для депутаток Сумської обласної ради «Бути жінкою в політиці: перспективи та виклики» (на замовлення ВГО «Українська жіноча демократична мережа»);
 • міжвузівський науково-методичний семінар «Гендерна експертиза та гендерний аналіз в системі підготовки викладачів вищої школи» (2015 – 2016 рр.);
 • постійно діючий цикл науково-методологічних семінарів для студентів та аспірантів «Гендерні проблеми наукового знання» тощо.

На базі НДЦГО до науково-дослідної діяльності активно залучається студентська молодь, яка успішно бере участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Гендерні дослідження».

За наукового керівництва доц. Луценко О.А. переможцями стали:

 • 2002 р. – Петренко Олег (диплом ІІ ступеня)
 • 2003 р. – Саєнко Ірина (диплом ІІ ступеня)
 • 2007 р. – Гриценко Тетяна (диплом І ступеня)
 • 2011 р. – Петлюк Марія (диплом ІІ ступеня)
 • 2015 р. – Авраменко Юлія (диплом І ступеня) 

За наукового керівництва доц. Гончаренко О.В. дипломами ІІІ ступеня були відзначені:

 • 2018 р. – Рогіз Євгенія (диплом ІІІ ступеня)
 • 2020 р. – Деменшикова Наталія (диплом ІІІ ступеня)
 • 2021 р. – Балишева Крістіна (диплом ІІІ ступеня)