Нормативні документи діяльності кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД

normativni dokumenti

Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності здійснює свою діяльність (освітню, навчально-методичну, наукову і виховну) відповідно до чинного законодавства України (ЗУ "Про освіту", ЗУ "Про вищу освіту", ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" та ін.), а також у межах нормативної бази Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, зокрема Статуту Університету, правил внутрішнього розпорядку Університету, колективного договору, положення про кафедру та інших нормативних документів.

 

 Загальна нормативна база

Забезпечення якості вищої освіти та академічної доброчесності

Забезпечення освітнього процесу

Забезпечення наукової діяльності

Забезпечнння виховної роботи

Інші положення