Студентська наука

studentska nauka

Науково-дослідна робота студентів є невід’ємною складовою наукової діяльності кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності. Це один із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, розширення загального та професійного світогляду.

Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах.

Усі види науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти ОС Бакалавр та ОС Магістр виконуються у межах наукової теми кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності «Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду».

IMG-22f45a9d4c4606afc7800728fa42c4c1-V.jpg   IMG-b849f0fcf22b791e7fd66215954b9765-V.jpg   IMG-b0c81b7f92956bff2821f75cc1f4f1cf-V.jpg

Формуванню навичок наукового мислення, оприлюднення наукових результатів дослідження, а також умінь аналізувати, аргументувати, доводити і відстоювати наукові позиції сприяє:

 • участь здобувачів вищої освіти у засідання наукових гуртків і проблемних груп «Теоретико-методологічні аспекти гендерних досліджень у педагогіці і психології»; «Актуальні проблеми соціокультурної діяльності та соціальної роботи в сучасній Україні», «Технологічні аспекти соціально-правового захисту особистості», «Проєктна діяльність у соціальній сфері», «Профілактика адитивних проявів у соціокультурному просторі»;
 • участь у заходах, присвячених відзначенню Днів науки у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології та на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності.

                                        

Також досягненню поставлених завдань сприяє участь здобувачів вищої освіти у:

 • Міжнародних науково-практичних конференціях для студентів, молодих учених та аспірантів, зокрема «Сучасна молодь: крок у майбутнє» (Суми, 2006 і 2007 рр.), «Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування» (Суми, 2011 р.), «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (Київ - Суми, 2017 р.), «А.П. Чехов і його творчість у соціокультурному просторі ХХ-ХХІ століть» (Суми, 2020 і 2021 рр.), «Інноваційний потенціал соціальної роботи в сучасному світі: на межі науки та практики» (Чернігів, 2021 р.), «Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери» (Ніжин, 2022 р.), «Соціальна робота: виклики сьогодення» (Тернопіль, 2021 і 2022 рр.) та ін.;
 • Всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади» (Суми, 2015, 2017, 2021, 2022 рр.), «Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі» (Харків, 2018), «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях» (Харків, 2022 р.), «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» (Львів, 2022 р.) та ін.;
 • організація та проведення щорічних студентських наукових читань «Студентські соціально-педагогічні та культурологічні читання», «Студентський науковий вимір соціально-педагогічних проблем сьогодення» (Ніжин, 2019), «Жінка у мистецтві» (Лебедин, 2021 р.) та ін.

 

P1080954.JPG   mizhn_nauk_konferenc_ap_chehov_i_yogo_tvorchist_u_.jpg   P1080968.JPG

 

Під час виконання науково-дослідної роботи здобувачі вищої освіти користуються науковими доробками професорсько-викладацького складу кафедри: актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді (О.М. Полякова, А.В. Кирилюк); формування гендерного підходу і проблеми гендерної педагогіки (О.А. Луценко, А.В. Кирилюк, О. В. Гончаренко); проблеми соціального сирітства і соціальні технології його запобігання (А.О. Поляничко); вибрані питання з методики викладання соціально-педагогічних дисциплін (О.М. Полякова).

Студенти кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД є переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, призерами Всеукраїнських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт в галузі «Соціальна робота», «Гендерні дослідження», що є вагомим підґрунтям удосконалення і поглиблення науково-дослідної роботи уже в магістратурі.