Навчальні дисципліни

navch_disciplini.png

З-поміж основних завдань діяльності кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності є зокрема реалізація освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки фахівців соціальної та соціокультурних сфер, організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу шляхом формування наукового змісту й практичного спрямування кожної навчальної дисципліни.

У 2023-2024 навчальному році професорсько-викладацький колектив кафедри забезпечує викладання здобувачам вищої освіти за трьома напрямками підготовки (231 Соціальна робота, 232 Соціальне забезпечення, 028 Менеджмент соціокультурної діяльності) як загальних фахових, так і варіативних навчальних дисциплін в рамках таких освітньо-професійних програм: