Академічна доброчесність

akademichna dobrochesnist

 

Академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі (ЗУ «Про освіту», стаття 42).

 

Процедура дотримання академічної доброчесності

Політика, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності кафедрою психології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка регулюються нормативно-правовою базою:

Процедура протидії порушенням академічної доброчесності

У розділі ІІ Кодексу зазначено наступні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності: система запобігання та виявлення академічного плагіату в Університеті здійснюється через попередження плагіату в освітньому процесі шляхом проведення комплексу профілактичних заходів, які полягають в інформуванні здобувачів про необхідність дотримання правил академічної етики та підвищення відповідальності за недотримання норм цитування, наслідки вчинення плагіату та інших видів академічних порушень тощо. На другому рівні вищої освіти здійснюється перевірка кваліфікаційних робіт на предмет академічного плагіату. У розділі VІ розтлумачуються питання, що за порушення правил академічної доброчесності особи, що здобувають вищу освіту в Університеті, можуть бути притягнуті до таких форм відповідальності як: попередження; повторне проходження оцінювання (іспиту, заліку тощо); позбавлення стипендії; повторне проходження відповідного освітнього компонента; відрахування з університету.

Порядок перевірки кваліфікаційної роботи на унікальність визначений в Положенні про кваліфікаційну роботу у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (наказ № 290 від «19» червня 2017 р.).

З метою недопущення академічної недоброчесності університетом укладено ліцензійний договір з ТОВ «Плагіат» про надання права користування антиплагіатним програмним забезпеченням (код за ДК 021:2015 72250000-2 послуги пов’язані із системними та підтримкою). Система використовується через інтерфейс користувача, що доступний в мережі Інтернет на сайті www.plagiat.pl та StrikePlagiarism.com, у відповідності з усіма положеннями законодавства, зокрема, відповідно до положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» (1994 р.). Система відповідає вимогам, викладеним у Положенні міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польщі від 29 квітня 2004 р. щодо документації обробки персональних даних, а також технічних та організаційних умов.

lqe0Ws3hCBUAhq6T7fiCHdPxyj3UAtc0uUwgtZwR.png 

Підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка

На початку 2020-2021 н. р. у Навчально-науковому інституті педагогіки і психології в рамках Тижня Академічної доброчесності відбулося підписання Декларації про академічну доброчесність науково-педагогічного працівника СумДПУ імені А.С.Макаренка.
 
0-02-05-f49a090aca95c8854894ea814d02fac47b4ab13ac564201b61d5ad9bf5b8e2cd_ff4a2f19cacc943c.jpg  0-02-05-c919f401b01a42d34cf432f1de51cc9f2f69e6039b602a4988a7a09a65ea91ea_ee7771810ed52dd5.jpg  0-02-05-8242f9285b494dbe2460c7602fba0780dc2c2d881ca2fa5278b1dae506efaeff_d8b44f529afa2bd.jpg  0-02-05-a9cec40190f4f325c52377fcd23ff114849facedc043db8d8cf9bbf17eec60d9_2eab577e84f1edb8.jpg 
 

Формування компетенцій академічної доброчесності у магістрантів першого року навчання 

На початку 2022-2023 н.р. для магістрантів першого року навчання була проведена відкрита лекція на тему «Академічна доброчесність у ЗВО» (лектор - д.пед.н., проф. РИЖАНОВА А.О.), метою якої стало формування у здобувачів вищої освіти знань про цінності та особливості академічної доброчесності. Підсумком спілкування з магістрантами стало підписання «Декларації про академічну доброчесність здобувача вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка».

dobrochesnist_2.png       dobrochesnist_4.png