Відкриті заняття

 

Vidkryti zaniattia 2

Постійне удосконалення методики викладання дисциплін, передбачених навчальними планами університету, відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" повинно супроводжуватися педагогічним контролем і, насамперед, проведенням відкритих занять.

Відкрите заняття – одна з форм моніторингу і контролю, метою якого є виявлення рівня професійної компетентності і педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників з метою подальшого вдосконалення викладацької діяльності і підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. 

Відкриті заняття є невід’ємним елементом методичної діяльності викладачів кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності, а також компонентом атестації науково-педагогічних працівників, що проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці. 

Відкриті навчальні заняття планують на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності на початку навчального року - на кожний семестр навчального року і з розрахунку 1 (одне) відкрите заняття кожного викладача на рік.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри соціальної роботи і
менеджменту соціокультурної діяльності
Протокол №1 від 30 серпня 2023 року

Графік проведення відкритих занять
на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
на І семестр 2023-2024 навчального року

ПІБ викладача, який проводить відкрите заняття Навчальна дисципліна
і тема заняття
Вид заняття, група  Місяць проведення заняття 

Гончаренко Олена Володимирівна
канд. пед. наук, доцент

Досвід міжнародної соціальної роботи і соціального забезпечення

Тема: "Соціальна робота і соціальне забезпечення у Канаді"

лекція
0026 група

вересень 2023

Знобей Олексій Володимирович
викладач

Соціалізація особистості

Тема: "Основні фактори, агенти та механізми соціалізації"

лекція 
0015 група 

вересень 2023

Іонова Ірина Миколаївна
канд. пед. наук, доцент

Менеджмент в системі соціального захисту

Тема: "Організація як соціальне утворення"

лекція
0036-стн та 0046 групи

вересень 2023

Клочко Олексій Олександрович
канд. пед. наук, доцент

Інноваційні моделі надання соціальної допомоги населенню

Тема: "Соціальна допомога як складова соціального захисту населення"

лекція
0036-стн та 0046 групи 

жовтень 2023

Максимовська Наталія Олександрівна
докт. пед. наук, професор

Анімаційні технології в соціальній роботі

Тема: "Технологізація анімаційної діяльності в соціальній сфері: специфіка, ресурси, особливості управління"

лекція
0036-стн та 0046 групи

жовтень 2023

Поляничко Анжела Олександрівна
канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри

Інститутційне забезпечення соціальної роботи і соціальної допомоги

Тема: "Центр матері і дитини як соціальний інститут"

лекція
0015 та 0016 групи

листопад 2023

Рижанова Алла Олександрівна
докт. пед. наук, професор

Методологія наукових досліджень в соціальній роботі

Тема: "Способи презентації наукових досліджень у соціальній роботі" 

лекція
0055 група

жовтень 2023

Шевченко Таїсія Станіславівна
викладач

Історія видовищних мистецтв

Тема: "Розвиток кіномистецтва і мультиплікації та їх вплив на суспільство"

лекція
0028 група

жовтень 2023

 

Графік проведення відкритих занять
на кафедрі соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності
на ІІ семестр 2023-2024 навчального року

ПІБ викладача, який проводить відкрите заняття Навчальна дисципліна
і тема заняття
Вид заняття, група  Місяць проведення
заняття 
 

Пономаренко Людмила Іванівна
кан. пед. наук, доцент

Соціальна робота в територіальній громаді 

Тема: "Громадські ініціативи та роль партнерства в організації соціальної роботи на рівні громади"

лекція
0045 група

лютий 2024