Наукові праці викладачів

naukovi praci vikladachiv

Сьогодні професорсько-викладацький колектив кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності успішно працює над комплексною науковою темою «Теоретико-методичні основи застосування технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах трансформаційного періоду», основними напрямами якої є:
1) узагальнення досвіду використання технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності в умовах українського суспільства трансформаційного періоду;
2) обґрунтування взаємозв’язку технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності;
3) теоретичне обґрунтування, розроблення та перевірка ефективності технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності. 

Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий і навчально-методичний доробок. Більше, ніж за 20 років діяльності було опубліковано понад 250 одноосібних і колективних праць – монографій, навчальних посібників, навчально-методичних рекомендацій.   

Колективна наукова діяльність скеровує дослідницьку активність викладачів та їх власні наукові пошуки. Викладачі кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності мають у своєму науковому доробку підручники, посібники, монографії, методичні розробки, публікації у фахових виданнях, тези для участі у наукових і науково-практичних конференціях, форумах і круглих столах з питань використання технологій соціальної роботи і соціокультурної діяльності, підготовки кваліфікованих кадрів для соціальної і соціокультурних сфер та ін. 

Основні наукові праці
викладачів кафедри соціальної роботи і менеджменту СКД

ПОЛЯНИЧКО Анжела Олександрівна, зав. кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

РИЖАНОВА Алла Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

МАКСИМОВСЬКА Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор

ГОНЧАРЕНКО Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент

ІОНОВА Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент

КИРИЛЮК Ганна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

КЛОЧКО Олексій Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент

ПОНОМАРЕНКО Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент

ЗНОБЕЙ Олексій Володимирович, викладач

ШЕВЧЕНКО Таїсія Станіславівна, викладач