Соціальна робота: ОС Бакалавр

 

231. СОЦІАЛЬНА РОБОТА

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ: Бакалавр *

ДОДАТКОВА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: Соціальна педагогіка. Психологія соціальної роботи

ВИПУСКНИКАМ ПРИСВОЮЄТЬСЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: 
«Бакалавр соціальної роботи. Соціальний працівник. Соціальний педагог.
Фахівець з надання соціально-психологічної допомоги»

 

soc_robota.jpg

СОЦІАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК – професійно підготовлений фахівець, який має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і виконує різні види соціальної роботи. Як спеціаліст він допомагає людям вирішувати проблеми, забезпечує взаємодію між людьми, підвищує відповідальність організацій за людину, впливає на соціальну політику з метою створення умов для реалізації життєвих потенційно закладених у кожній людині сил для взаємозабезпечення та її саморозвитку.

soc_pracivnik.jpg

 Основні напрями діяльності соціальних  працівників:

 • надання допомоги особам, які опинилися у складній життєвій ситуації;
 • розвиток потенціалу самодопомоги клієнтів;
 • вплив на формування і реалізацію соціально-економічної політики на всіх рівнях;
 • профілактика ризиків соціальних явищ і процесів;
 • гармонізація соціальних відносин у суспільстві.

 Інфраструктура працевлаштування соціальних працівників включає:

 • заклади соціального захисту (служби у справах дітей, територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, будинки-інтернати, центри зайнятості, притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей);
 • центри соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді (центри соціально-психологічної допомоги, соціальні гуртожитки, соціальні центри матері і дитини, центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центри для ВІЛ-інфікованих);
 • заклади охорони здоров’я (дитячі лікарні, санаторії, реабілітаційні центри, клініки дружні до молоді);
 • структура Міністерства внутрішніх справ України, заклади пенітенціарної системи (виправні колонії, кримінально-виконавчі інспекції, кримінальна міліція у справах дітей, приймальники-розподільники, школи соціальної реабілітації);
 • служби дозвілля і культурної анімації (підліткові, молодіжні та сімейні клуби, парки відпочинку, дитячі оздоровчі центри, центри з організації дозвілля, туристичні агенції, приватна практика тощо);
 • різні типи освітніх закладів (дитячі садки, школи, школи-інтернати різних типів, гімназії, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади тощо);
 • позашкільні заклади (палаци дітей та юнацтва, будинки творчості, школи мистецтв, станції юннатів та техніків, спортивні школи тощо).
 • громадські організації.

             

Студенти, які навчаються за спеціальністю 231 Соціальна робота (ОС Бакалавр, денна форма навчання) мають можливість брати участь у Програмі подвійного диплому (відповідно до угоди «Про співпрацю у проведенні спільного навчання» від 1.09.2018 р., укладеної між СумДПУ імені А. С. Макаренка і Гуманітарно-природничим університетом імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Польща), по закінченні якої випускники отримують дипломи бакалаврів соціальної роботи польського та українського університетів.

             podviyniy_diplom.png