Навчальні дисципліни 028 Менеджмент соціокультурної діяльності ОС Магістр

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
для здобувачів вищої освіти
за напрямком підготовки 028 Менеджмент соціокультурної діяльності ОС Магістр
на 2022-2023 навчальний рік

1 курс
Філософія та культура статі
Актуальні проблеми менеджменту соціокультурної діяльності в Україні
Методологія наукових досліджень в соціокультурній сфері
Культурні індустрії: сучасний стан та тенденції розвитку
Моделі і технології соціокультурного менеджменту в країнах світу
Гендерна експертиза в соціокультурній діяльності
Управління соціокультурними проектами
Сучасні стратегії культурної політики
Вибіркові дисципліни:
Ораторське мистецтво та спічрайтинг
Корпоративна культура та етика професійної діяльності
Спонсорінг та фандрайзинг
Управління конфліктами в соціокультурній діяльності

2 курс
Івент маркетинг
Івент менеджмент
Вибіркові дисципліни:
Гендерні практики в сучасній соціокультурній діяльності

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Designed by atjoomla.com