Магістерські роботи

Спеціальність 231 Соціальна робота

Бондарєва Ю.Л. (2022) СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СІМЕЙНОГО ТИПУ (на прикладі дитячого будинку сімейного типу Бондарєвих)
Протокол
Рецензія

Грищук А.О. (2022) ПРОФІЛАКТИКА ЕЙДЖИЗМУ ПІДЛІТКІВ В ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Протокол
Рецензія

Дем'яненко О.С. (2022) ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ
Протокол 
Рецензія

Жаровська О.О. (2022) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО РОБОТИ З БАГАТОДІТНИМИ СІМ’ЯМИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Протокол
Рецензія

Кирпань Е.В. (2022) МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Протокол
Рецензія

Кузьменко Н.В. (2022) МАРКЕТИНГ ПОСЛУГ В ОРГАНІЗАЦІЯХ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Протокол
Рецензія

Кухарь С.І. (2022) САМОМЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Протокол
Рецензія

Лапіна Д.Г. (2022) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ
Протокол
Рецензія

Парфило І.С. (2022) ПРОФІЛАКТИКА СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ У ВИХОВАНЦІВ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ ДЛЯ ТАЛАНОВИТИХ ТА ТВОРЧО-ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
Протокол
Рецензія 

Подольська А.Ю. (2022) СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖІНОК І ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Протокол
Рецензія

Савенко Т.І. (2022) ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ МЕШКАНЦЯМ БУДИНКІВ-ІНТЕРНАТІВ
Протокол
Рецензія

Тарасюк Я.І. (2022) ПРОФІЛАКТИКА СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ
Протокол
Рецензія

 

Спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Гао Боюань (2022) ДІЯЛЬНІСТЬ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Протокол
Рецензія

Трикоз М.А. (2022) ТЕМАТИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЯК ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА СКЛАДОВА БРЕНДУВАННЯ МІСТА 
Протокол
Рецензія